In Estonian
Journals Subscription Information List of books published List of books available at the Publishers Staff
2019
2017
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998, ....

2002

Editor: S. Mäeväli.
Tallinna Linnamuuseumi aastaraamat 2000/2002. Year-book of Tallinn City Museum 2000-2002.  (Collected papers).
In Estonian. Summaries in English.
Format 143x200, 184 pp. + 55 pp., col. ill., paperback.
ISSN 1406-2887
Tallinn, 2002.

Compilers: E. Annus, T. Loogväli.
Eestikeelne ajakirjandus 1776-1940.  I   A-N.   Eesti retrospektiivne rahvusbibliograafia. IV osa. Estonian-Language Press 1766 - 1940. Volume I,  A-N.  Estonian Retrospective National Bibliography. Part IV.
Format 143x215, 472  pp., hardback.
ISSN 1406-6068
ISBN 9985-50-313-9  Part  IV.
ISBN 9985-50-314-4  Volume I.
Tallinn, 2002.

Compilers: E. Annus, T. Loogväli.
Eestikeelne ajakirjandus 1776-1940.  II  O-Ü.  Eesti retrospektiivne rahvusbibliograafia. IV osa. Estonian-Language Press 1766 - 1940. Volume II, O-Ü.  Estonian Retrospective National Bibliography. Part IV.
Format 143x215, 536  pp., hardback.
ISSN 1406-6068
ISBN 9985-50-313-9  Part IV.
ISBN 9985-50-348-1  Volume  II.
Tallinn, 2002.

Editor: E. Saar.
Trepist alla ja üles: edukad ja ebaedukad postsotsialistlikus Eestis. Up and down the stairs: The successful and the unsuccessful in post-socialist Estonia.  (Collected papers).
In Estonian.
Format 168x240, 304 pp., paperback.
ISBN 9985-50-350-3
Tallinn, 2002.

Editor: A. Maastik.
Jäätmed ja loodushoid. Waste and Nature Protection. (Collected papers).
In Estonian. Summaries in English.
Format 143x215, 120 pp., paperback.
ISBN 9985-50-344-9
Tartu-Tallinn, 2002.

Editors: T. Abel, P. Lindpere.
Eesti Kunstiakadeemia Toimetised nr. 9. Eesti kunstiteadus ja -kriitika 20. sajandil. Estonian Academy of Arts Proceedings No 9. Art criticism in Estonia in the 20th century
In Estonian.
Format 165x240, 168 pp., paperback.
ISSN 1406-2895
ISBN 9985-50-342-2
Tallinn, 2002.

Editors: K. Markus, A. Hein, R. Varblane.
Kunstiteaduslikke uurimusi 11. Eesti Kunstiteadlaste Ühingu sariväljaanne. Studies on Art and Architecture, 11. Serial Publication of the Society of Estonian Art Critics (Collected papers).
In Estonian. Summaries in English and German.
Format 134x210, 432 pp., + 8 pp. coll. ill., paperback.
ISSN 1406-2860
Tallinn, 2002.

Editor: J. Sammet.
Eesti Meremuuseumi Toimetised nr. 3. Proceedings of the Estonian Maritime Museum. No 3.
In Estonian. Summaries in English.
Format 168x240, 96. pp., paperback.
ISSN 1406-5363
Tallinn, 2002.

Compiler: A. Kraut.
Eesti Akadeemilise Raamatukogu aastaraamat 2001. Year-book of the Estonian Academic Library 2001.
In Estonian. Summaries in English.
Format 143x200, 174 pp., paperback.
ISSN 1406-3557
Tallinn, 2002.

Compiler: E. Põllupüü.
Soome-ugri etnograafia ja folkloor.  Bibliograafia  2001. Finno-Ugric Ethnography and Folklore.  Bibliography 2001.
Format 140x205, 144 pp., paperback.
ISSN 1406-3557
Tallinn, 2002.

J. Kari, Õ. Oviir (Compilers)
Eesti geoloogia. Bibliograafia 1971-1980. Estonian Geology. Bibliography 1971-1980.
Format 143x215, 248 pp., paperback.
ISBN 9985-50-328-7
Tallinn, 2001.

M. Kangur, B. Wahlberg (Editors)
Present and potentional production of salmon in Estonian rivers (Monograph).
In English.
Format 168x240, 96 pp. + 12 pp. col. ill., paperback.
ISBN 9985-50-238-8
Tallinn, 2001.

R. Loodus, J. Keevallik, P. Ehasalu.
Eesti kunsti ajaraamat 1523-1944. History of Estonian Fine Arts 1523-1944 (Monograph).
In Estonian.
Format 168x240, 288 pp., hardback with a jacket.
ISBN 9985-50-317-1
Tallinn, 2002.

H. Kink (Compiler)
Loodusmälestised. 7. osa. Lääne-Virumaa. Rakvere, Vinni, Rägavere, Sõmeru, Kunda. Natural Heritage of Estonia. Part 7. Lääne-Virumaa. Rakvere, Vinni, Rägavere, Sõmeru, Kunda (Collected papers).
In Estonian. Summary in English.
Format 143x215, 48 pp. + 4 pp. col. ill., paperback.
ISSN 1406-3026
ISBN 9985-50-338-4
Tallinn, 2002.

H. Kink (Compiler)
Loodusmälestised. 10. osa. Harjumaa. Lahemaa. Natural Heritage of Estonia. Part 10. Harjumaa. Lahemaa (Collected papers).
In Estonian. Summary in English.
Format 143x215, 48 pp. + 4 pp. col. ill., paperback.
ISSN 1406-3026
ISBN 9985-50-337-6
Tallinn, 2002.

J. Tomberg
Inseneri elutöö Eesti põlevkivitööstuses. An engineer`s lifework in the Estonian oil shale industry (Memoirs).
In Estonian.
Format 143x210, 160 pp., paperback.
ISBN 9985-50-340-6
Tallinn, 2002.

L. Merikalju (Editor)
Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat, 33. köide. Year-book of the Estonian Geographical Society, vol. 33 (Collected papers).
In Estonian. Summaries in English.
Format 143x215, 296 pp., hardback.
ISSN 0202-1811
Tallinn, 2001.