In Estonian
Journals Subscription Information List of books published List of books available at the Publishers Staff
2019
2017
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998, ....

2001

J. Eilart (Compiler)
Academician Juhan Ross. Bibliography 1954 - 2000.
Format 143 x 215, 86 pp., paperback.
ISBN 9985-50- 309-0
Tallinn, 2001.

K. Hammer-Pratka, A. Kelam (Compilers)
Sotsiaalsed probleemid Eestis teel avatud ühiskonda 1990 - 1999. Social Problems in Estonia on Its Way Towards an Open Society 1990 - 1999 (Monograph).
In Estonian.
Format 143 x 215, 128 pp., hardback.
ISBN 9985-50-305-8
Tallinn, 2001.

T. Tammaru (Editor)
Lepinfo, nr. 12, märts 2001. Lepinfo No. 12, March, 2000 (Collected papers).
In Estonian.
Format 145 x 206, 91 pp., paperback.
ISSN 1406-5037
Tartu, 2001.

J. Sammet (Editor)
Eesti Meremuuseumi toimetised 2. Allveelaev ajaloomälestisena. Proceedings of the Estonian Maritime Museum. The Submarine as Part of our Historical Heritage.
In Estonian. Summaries in English.
Format 143 x 200, 142 pp., paperback.
ISSN 1406-5363
ISBN 9985-50- 310-4
Tallinn, 2001.

L. Hansson (Compiler)
Mitte ainult võitjatest. Not Only about the Winners (Monograph).
In Estonian. Summaries in English.
Format 142 x 204, 172 pp., paperback.
ISBN 9985-50-318-X
Tallinn, 2001.

L. Assmuth, A. Kelam (Compilers)
The Baltic Sea Islands of Estonia: A Pheriphery in Transition (Monograph).
In English.
Format 143 x 215, 144 pp., paperback.
ISBN 9985-50-324-4
Tallinn, 2001.

H. Tooming.
Ilm ja inimesed. Loodusteadlase meenutused ja mõtted. The Weather and People. Recollections and Reflections of a Naturalist (Memoirs).
In Estonian.
Format 168 x 240, 328 pp., paperback.
ISBN 9985-50-311-2
Tallinn, 2001.

H. Tamm (Editor)
Linnahaljastud ja nende kaitse. Urban Green Arcas and Their Protection (Collected papers).
In Estonian. Summaries in English.
Format 143 x 215, 144 pp., paperback.
ISBN 9985-50- 315-5
Tartu-Tallinn, 2001.

E. Kuhi.
Mälestusi 2. Memoirs 2.
In Estonian.
Format 143 x 210, 120 pp., paperback.
ISBN 9985-50-326-0
Tallinn, 2001.

E. Põllupüü (Compiler)
Soome-ugri etnograafia ja folkloor. Annoteeritud bibliograafia 2000. Finno-Ugric Ethnography and Folklore. Annotated Bibliography 2000.
Format 143 x 204, 160 pp., paperback.
ISSN 1406-3557
Tallinn, 2001.

M. Veiderma (Compiler)
Eestile mõeldes. Vabariigi Presidendi Akadeemiline Nõukogu 1994-2001. Thinking about Estonia. Academic Councel of the Estonian President 1994- 2001 (Collected papers).
In Estonian.
Format 143 x 215, 200 pp., hardback.
ISBN 9985-50-325-2
Tallinn, 2001.

A. Kraut (Compiler)
Eesti Akadeemiline Raamatukogu. Aastaraamat 2000. Year-book of the Estonian Academic Library 2000.
In Estonian. Summaries in English.
Format 143 x 200, 184 pp., paperback.
ISSN 1406-4065
Tallinn, 2001.

K. Eskusson.
Autoklaavitud gaassilikaat. Gas Silicate (Monograph).
In Estonian. Summaries in English and Russian.
Format 168 x 240, 168 pp., hardback.
ISBN 9985-50-321-X
Tallinn, 2001.

T. Möls (Chairman), A. Kalda, L. Kongo, A. Milius (Editorial board)
Eesti Looduseuurijate Seltsi aastaraamat 80. köide. Year - book of the Estonian Naturalists Society, vol. 80.
In Estonian. Summaries in English.
Format 143 x 210, 336 pp., hardback
ISSN 0135-2431
Tallinn, 2001.