In Estonian
Journals Subscription Information List of books published List of books available at the Publishers Staff
2019
2017
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998, ....

2000

Ü. Linnamägi (Compiler)
Ludvig Puusepp 125 (Collected papers).
In English.
Format 143 x 215, 64 pp., paperback.
ISBN 9985-50- 302-3
Tartu–Tallinn, 2000.

M. Mandre (Editor)
Õhusaaste ja metsad Kirde-Eesti tööstuspiirkonnas. Air Population and Forests in Industrial Areas of North-East Estonia. Sari Metsanduslikud uurimused XXXIII.
Series Forestry Studies XXXIII (Collected papers).
In Estonian. Summaries in English.
Format 174 x 250, 216 pp, paperback.
ISBN 9985-50-299-X
Tallinn, 2000.

A. Kraut (Compiler)
Eesti Akadeemiline Raamatukogu. Aastaraamat 1999. Year-book of the Estonian Academic Library 1999.
In Estonian. Summaries in English.
Format 143 x 200, 184 pp., paperback.
ISSN 1406-4065
Tallinn, 2000.

A. Harding, M. Masing, A. Miljutin, U. Timm (Editorial Board)
Proceedings of the Fourth Baltic Theriological Conference. Series Folia theriologica Estonica. Fasc. 5 (Collected papers).
In English.
Format 168 x 240, 176 pp., paperback.
ISSN 1406-2550
ISBN 9985-50-303-1
Tartu–Tallinn, 2000.

E. Ojaveer, L. Rannak†, T. Laevastu.
One and a Half Centuries of Sea and Fisheries Investigations in Estonia (Monograph).
In English.
Format 145 x 220, 128 pp., hardback.
ISBN 9985-50-300-7
Tallinn, 2000.

J.-M. Punning (Compiler)
Estonia. Geographical Studies 8 (Collected papers).
In English.
Format 143 x 215, 232 pp., paperback.
ISSN 1406-6092
ISBN 9985-50-294-9
Tallinn, 2000.

T. Kukk (Editor)
XXIII Eesti Looduseuurijate Päev. Vahe-Eesti loodus. 8- 9. 07. 2000 Simisalu. XXIII Estonian Naturalists' Congress. Nature of Transitional Estonia. 8 - 9. 07. 2000 Simisalu (Collected papers).
In Estonian.
Format 143 x 204, 88 pp., paperback.
ISSN 1406-3662
ISBN 9985-50-298-1
Tartu-Tallinn, 2000.

E. Põllupüü (Compiler)
Soome-ugri etnograafia ja folkloor. Annoteeritud bibliograafia 1999. Finno-Ugric Ethnography and Folklore. Annoted Bibliography. 1999.
Format 143 x 205, 152 pp., paperback.
ISSN 1406-3557
Tallinn, 2000.

J. Helemäe, E. Saar, R. Vöörmann.
Kas haridusse tasus investeerida. Returns to Education (Monograph).
In Estonian. Summaries in English and Russian.
Format 168 x 240, 304 pp., paperback.
ISBN 9985-50- 295-7
Tallinn, 2000.

A. Valmas, A. Klaassen (Compilers)
Kalju Lepik. Bibliograafia. Kalju Lepik. Bibliography.
In Estonian.
Format 143 x 205, 224 pp., paperback.
ISBN 9985-50-296-5
Tallinn, 2000.

E. Annus.
Eesti kalendrikirjandus 1720 - 1900.
Estonian calendars 1720 - 1900
(Monograph).
In Estonian. Summary in German.
Format 148 x 215, 168 pp. + 8 pp. col. ill. and 24 pp. b/w.ill., hardback.
ISBN 9985-50-278-7
Tallinn, 2000.

J.- M. Punning (Compiler)
Anto Raukas. Töid ja tegemisi Anto Raukas. Publications and Activities.
In Estonian and English.
Format 143 x 215, 272 pp., hardback.
ISBN 9985-50-281-7
Tallinn, 2000.

A. Raukas (Compiler)
Jaan-Mati Punning. Personaalnimestik. Jaan-Mati Punning. Bibliography.
In Estonian and English.
Format 143 x 215, 88 pp., paperback.
ISBN 9985-50-285-X
Tallinn, 2000.

Koostaja: H. Kink.
Loodusmälestised. 5. osa. Paldiski, Pakri poolsaar ja saared. Natural Heritage of Estonia. Part 5. Harjumaa. Paldiski, Pakri peninsula and islands (Collected papers).
In Estonian. Summary in English.
Format 143 x 215, 32 pp., +4 pp., coll. ill., paperback.
ISSN 1406-3026
ISBN 9985-50-279-5
Tallinn, 2000.

H. Kink (Compiler)
Loodusmälestised. 6. osa. Harjumaa. Viimsi, Maardu, Jõelähtme. Natural Heritage of Estonia. Part 6. Harjumaa. Viimsi, Maardu, Jõelahtme (Collected papers).
In Estonian. Summary in English.
Format 143 x 215, 32 pp., +4 pp. coll. ill., paperback.
ISSN 1406-3026
ISBN 9985-50-287-6
Tallinn, 2000.

S. Mäeväli (Editor)
Tallinna Linnamuuseumi aastaraamat 1998/99. Year-book of Tallinn City Museum 1998/99 (Collected papers).
In Estonian. Summaries in English.
Format 143 x 210, 144 pp. + 48 pp. coll. ill., paperback.
ISSN 1406-2887
ISBN 9985-50-284-1
Tallinn, 2000.

S.Abiline
Eesti Kunstiakadeemia Toimetised. Nr. 7. Eesti stiili otsingud mööblikunstis 1900–1940. Estonian Academy of Arts Proceedings No 7. Search for Style in Estonian Furniture Art 1900–1940.
In Estonian. Summary in English.
Format 168 x 240, 136 pp., paperback.
ISSN 1406-2895
ISBN 9985-50-267-1
Tallinn, 2000.

J. Viidalepp
Mustlaik-Apollo (Parnassius mnemosyne) Eestis. Sari Abiks loodusevaatlejale, nr. 98 Clouded Apollo (Parnasus mnemosyne) in Estonia. Series Handbooks of Naturalists No.98.
Format 135 x 200, 40 pp., paperback.
ISSN 1406-278X
ISBN 9985-50-288-4
Tartu-Tallinn, 2000.

T. Abel (Editor)
Kunstiteaduslikke uurimusi 10. Eesti Kunstiteadlaste Ühingu sariväljaanne. Studies on Art and Architecture, 10. Serial Publication of the Society of Estonian Art Critics (Collected Papers).
In Estonian. Summaries in English or German.
Format 134 x 210, pp., paperback.
ISSN 1406-2860
ISBN 9985-50-252-3
Tallinn, 2000.

J. Keevallik, R. Loodus, L. Viiroja
Tekstid kunstist ja arhitektuurist I. Kunstikirjutus Eestis 18. sajandi viimasest veerandist kuni 1860. aastate alguseni. Texts about Fine Arts and Architecture 1. Writing on Art in Estonia from the Last Quarter of the 18th Century to the Early 1860s (Monograph).
In Estonian and German.
Format 190 x 270, 272 pp., hardback with a jacket
ISBN 9985-50-236-1
Tallinn, 2000.

T. Möls (Chairman), J. Haberman, L. Kongo (Editorial board)
Eesti Looduseuurijate Seltsi aastaraamat, 79. köide. Year-book of the Estonian Naturalists' Society, vol. 79.
In Estonian. Summaries in English.
Format 146 x 215, 312 pp., hardback.
ISSN 0135-2431
ISBN 9985-50-2268-X
Tallinn, 2000.