In Estonian
Journals Subscription Information List of books published List of books available at the Publishers Staff
2019
2017
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998, ....

1999

L. Merikalju (Editor)
Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat, 32. köide. Year-book of the Estonian Geographical Society, vol. 32 (Collected papers).
In Estonian. Summaries in English.
Format 146 x 215, 288 pp., hardback.
ISSN 0202-1811
ISBN 9985-50-270-1
Tallinn, 1999.

J. Sammet (Editor)
Eesti Meremuuseumi toimetised. Aurulaev ajaloomälestisena. Proceedings of the Estonian Maritime Museum. Steamer as Part of Our Historical Heritage.
In Estonian. Summaries in English.
Format 143 x 205, 124 pp., paperback.
ISSN 1406-5363 ISBN 9985-50-271-X
Tallinn, 1999.

M. Titma (Editor)
Kolmekümneaastaste põlvkonna sotsiaalne portree. Social Portrait of a Generation in Their Thirties (Monograph).
In Estonian. Summaries in English, German and Russian.
Format 143 x 215, 270 pp., paperback.
ISBN 9985-50-275-2
Tartu-Tallinn, 1999.

A. Kraut (Compiler)
Eesti Akadeemiline Raamatukogu. Aastaraamat 1998. Year-book of the Estonian Academic Library 1998.
In Estonian. Summaries in English.
Format 143 x 200, 152 pp., paperback.
ISSN 1406-4065
ISBN 9985-50-276-0
Tallinn, 1999.

P. Järvelaid, M. Pihlamägi
80 aastat Eesti Vabariigi Justiitsministeeriumi 1918 - 1998. Ministry of Justice of the Republic of Estonia, 1918-1998 (Monograph).
In Estonian. Summary in English and German.
Format 143 x 215, 144 pp., hardback.
ISBN 9985-50-233-7
Tallinn, 1999.

A. Narusk, L. Hanson
Estonian Families in the 1990s: Winners and Losers (Monograph).
In English.
Format 168 x 240, 256 pp., paperback.
ISBN 9985-50-239-6
Tallinn, 1999.

T. Tammaru (Editor)
Lepidopteroloogiline informatsioon, nr. 11. Lepidopterological Information No. 11, March, 1999 (Collected papers).
Format 145 x 210, 68 pp., paperback.
ISBN 9985-50-251-5
Tartu, 1999.

A. Klaassen (Editor)
Juhan Liiv. Bibliograafia. Juhan Liiv. Bibliography.
Format 143 x 205, 368 pp., paperback.
ISBN 9985-50-247-7
Tallinn, 1999.

K. Kodres, J. Maiste, V. Vabar (Compilers)
Estonian Academy of Arts Proceedings No 6. Sten Karling and Baltic Art History. [Sten Karling] und Kunstgeschichte im Ostseeraum.
In English and German.
Format 168 x 240, 192 pp. text + 64 pp. ill., hardback with a jacket.
ISSN 1406-2895
ISBN 9985-50-242-6
Tallinn, 1999.

Ü. Lepik, J. Engelbrecht.
Kaoseraamat. A Book of Chaos (Monograph).
In Estonian.
Format 168 x 240, 304 pp., hardback.
ISBN 9985-50-235-3
Tallinn, 1999.

R. Loodus
Kunstielu Eestis aastail 1918–1944. Fine Arts in Estonia 1918–1944 (Monograph).
In Estonian. Extended summary in German.
Format 150 x 210, 176 pp., paperback.
ISBN 9985-50-234-5
Tallinn, 1999.

M. Pihlamägi
Eesti industrialiseerimine 1870–1940. Industrialization in Estonia 1870–1940 (Monograph).
In Estonian. Summary in English.
Format 143 x 215, 224 pp., hardback.
ISBN 9985-50-240-X
Tallinn, 1999.

H. Kink (Compiler)
Loodusmälestised. 4 osa. Lasnamäe, Pirita. Natural Heritage of Estonia. Part 4.Tallinn. Lasnamäe. Pirita (Collected papers).
In Estonian. Summary in English.
Format 143 x 215, 40 pp. + 4 pp. col. ill., paperback.
ISSN 1406-3026
ISBN 9985-50-248-5
Tallinn, 1999.

V. Liblik, J.-M. Punning (Compilers)
Põlevkivi kaevandamise ja töötlemise keskkonnamõjud Kirde-Eestis. Environmental Impacts of Oil Shale Mining and Processing in Northeast Estonia (Monograph).
In Estonian. Extended summary in English.
Format 168 x 245, 224 pp., paperback
ISBN 9985-50-241-8
Tallinn, 1999.

A. Oja (Compiler), A. Raukas (Editor)
Eesti 21. sajandil. Eesti säästva arengu rahvuslik strateegia ja tegevuskava. Estonia in the 21st Century. National Srategy and Plan of Action for Sustainable Development (Monograph).
In Estonian.
Format 203 x 290, 240 pp. + 32 pp. coll. ill., hardback
ISBN 9985-50-244-2
Tallinn, 1999.

T. Timm
Eesti rõngusside (Annelida) määraja. A Guide to the Estonian Annelida. Sari Looduseuurija käsiraamatud, nr. 1. Series Handbooks of Naturalists No. 1.
In Estonian and English.
Format 168 x 240, 206 pp., paperback.
ISSN 1406-5304
ISBN 9985-50-253-1
Tallinn, 1999.

T. Kukk.
Eesti taimestik. Vegetation of Estonia (Monograph).
In Estonian. With Latin plant names. Summary in English.
Format 168 x 240, 464 pp., hardback.
ISBN 9985-50-190-X
Tartu-Tallinn, 1999.

E. Põllupüü (Compiler)
Soome-ugri etnograafia ja folkloor. Annoteeritud bibliograafia 1998. Finno-Ugric Ethnography and Folklore. Annotated Bibliography 1998.
Format 143 x 205, 136 pp., paperback.
ISSN 1406-3557
ISBN 9985-50-255-8
Tallinn, 1999.

E. Kuhi
Mälestused 1. Memoirs 1 (Monograph).
In Estonian.
Format 143 x 210, 88 pp., paperback.
ISSN 9985-50-269-8
Tallinn, 1999.

A. Miljutin (Compiler)
Folia theriologica Estonica. Fasc. 4, 1999.
In English.
Format 168 x 240, 128 pp., paperback.
ISSN 1406-2550
ISBN 9985-50-273-6
Tartu-Tallinn, 1999.

T. Kukk (Editor)
XXII Eesti Looduseuurijate päev. Tallinna lähisaarte loodus. 26.- 27. juuni 1999. Viimsi-Naissaar. XXII Estonian Naturalists´Congress. Nature of Small Islands Near Tallinn. Juny 26-27, 1999. Viimsi-Naissaar (Collected papers).
In Estonian
Format 143 x 204, 56 pp., paperback.
ISBN 9985-50-260-4
Tartu-Tallinn, 1999.