In Estonian
Journals Subscription Information List of books published List of books available at the Publishers Staff
2019
2017
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998, ....

1998, ....


The publications of 1998


H. Kink, E. Andresmaa, M. Orru (Compilers).

Eesti soode hüdrogeoökoloogia. Hydrogeoecology of Estonian Mires (Monograph).

In Estonian. Summary in English.

Format 143 x 215, 128 pp., paperback.

ISBN 9985-50-222-1

Tallinn, 1998.


L. Merikalju (Editor)

Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat, 31. köide. Year-book of the Estonian Geographical Society, vol. 31 (Collected papers).

In Estonian. Summaries in English, German.

Format 146 x 215, 256 pp., hardback.

ISSN 0202-1811
ISBN 9985-50-206-X

Tallinn, 1998.


T. Möls (Chairman), A. Kalda, L. Kongo, A. Milius (Editorial board)

Eesti Looduseuurijate Seltsi aastaraamat, 78. köide. Year-book of the Estonian Naturalists' Society, vol. 78 (Collected papers).

In Estonian. Summaries in English.

Format 146 x 215, 280 pp., hardback.

ISSN 0135-2431
ISBN 9985-50-200-0

Tallinn, 1998.


H. Kink (Compiler)

Pakri saared. Loodus ja inimtegevus. The Pakri Islands - Nature and Human Activity (Collected papers).

In Estonian. Summary in English.

Format 170 x 240, 88 pp. text + 16 pp. col. ill., paperback.

ISBN 9985-50-210-8

Tallinn, 1998.


T. Kukk (Editor).

XXI Eesti looduseuurijate päev. Edela-Eesti loodus. 27.- 28. juuni 1998 Häädemeeste. XXI Estonian Naturalists' Congress. Nature of Southwest Estonia. June 27-28, 1998 Häädemeeste (Collected papers).

In Estonian.

Format 143 x 205, 128 pp., paperback.

ISSN 1406-3662
ISBN 9985-50-216-7

Tartu - Tallinn, 1998.


R. Aro, A. Jõgi, E. Laul, V. Mäeots (Compilers)

Eesti vanima pasunakoori lugu. Torma puhkpilliorkester 150. The Story of the Oldest Brass Band in Estonia. Torma Brass Band 150 years old (Monograph).

In Estonian.

Format 170 x 235, 76 pp., paperback.

ISBN 9985-50-219-1

Tallinn, 1998.


V. Lilleleht (Compiler)

Eesti looduse mitmekesisus ja selle kaitse. Looduskaitse Komisjoni sariväljaanne. Diversity of Estonian Nature and its Protection. Serial Publication of the Nature Conservation Committee (Collected papers).

In Estonian.

Format 145 x 215, 128 pp., paperback.

ISBN 9985-50-193-4

Tallinn, 1998.


K. Hallas, J. Keevallik (Compilers)

Kunstiteaduslikke uurimusi. 9. Eesti Kunstiteadlaste Ühingu sariväljaanne. Studies on Art and Architecture, 9. Serial Publication of the Society of Estonian Art Critics (Collected papers).

In Estonian. Summaries in English, German.

Format 134 x 210, 400 pp, paperback.

ISSN 1406-2860
ISBN 9985-50-192-6

Tallinn, 1998.


T. Meikar (Editor)

Metsateaduse ajaloost. Sari Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist XII. History of Forestry. Series Pages of the History of Science of Estonia XII (Collected papers).

In Estonian. Summaries in English, German.

Format 145 x 200, 280 pp., paperback.

ISSN 1406-2879
ISBN 9985-50-191-8

Tallinn, 1998.


Koostaja: L. Rootsmäe.

Rändlindude saabumine Eestisse 1987–996. I. Värvulised. Sari Abiks loodusevaatlejale, nr. 96 (vaatlusandmed). Arrival of Migratory Birds into Estonia 1987-1996. I. Passeres. Series Handbooks of Naturalists No. 96. Observation data.

In Estonian.

Format 140 x 195, 128 pp., paperback.

ISSN 1406-278X
ISBN 9985-50-188-8

Tallinn, 1998.


L. Rootsmäe (Compiler)

Rändlindude saabumine Eestisse 1987- 1996. II. Sari Abiks loodusevaatlejale, nr. 97 (vaatlusandmed). Arrival of Migratory Birds into Estonia 1987 - 1996. II. Series Handbooks of Naturalists No. 97. Observation data.

In Estonian.

Format 140 x 195, 144 pp., paperback.

ISSN 1406-278X
ISBN 9985-50-189-6

Tallinn, 1998.


Rein Ruutsoo, Aksel Kirch (Compilers).

Eesti Euroopa Liidu Lävepakul. Estonia at the Teshold of European Union (Monograph).

In Estonian.

Format 143 x 205, 176 pp., hardback.

ISBN 9985-50-207-8

Tallinn, 1998.


H. Kink (Compiler)

Tallinna loodusmälestised. I osa. Kesklinn, Kadriorg, Kristiine. Natural Heritage of Tallinn. Part I. Centre, Kadriorg, Kristiine (Collected papers).

In Estonian. Summary in English.

Format 143 x 200, 24 pp. + 4 pp. col. ill., paperback.

ISBN 9985-50-194-2

Tallinn, 1997.


H. Kink (Compiler)

Tallinna loodusmälestised. II osa. Nõmme, Mustamäe. Natural Heritage of Tallinn. Part II. Nõmme, Mustamäe (Collected papers).

In Estonian. Summary in English.

Format 143 x 200, 24 pp. + 4 pp. col. ill., paperback.

ISBN 9985-50-195-0

Tallinn, 1997.


E. Linkrus

Põhja-Eesti rannikumadalik ja Soome lahe saared . North Estonian Coastal Plain and the Islands of the Gulf of Finland (Monograph).

In Estonian. Summary in English.

Formaat 168 x 240, 112 pp., paperback.

ISBN 9985-50-184-5

Tallinn, 1998.


J. Kari, Õ. Oviir (Compilers)

Eesti geoloogia. Bibliograafia. 1960-1970 . Estonian Geology. Bibliography. 1960–1970.

Format 143 x 215, 216 pp., hardback.

ISBN 9985-50-187-X

Tallinn, 1998.


Tiiu Reimo (Compiler)

Teadus Eestis 1918–1940. Näitus Eesti Akadeemilises Raamatukogus 19.02–1.04.1998. Kataloog. Science in Estonia 1918–1940. Exhibition in the Estonian Academic Library 19 Feb – 1 Apr 1998. (Catalogue).

In Estonian.

Format 143 x 205, 120 pp., paperback.

ISBN 9985-50-201-9

Tallinn, 1998.


A. Talu (Compiler)

Estonica. Humanitaar- ja sotsiaalteadused. Annoteeritud bibliograafia 1997. Estonica. Humanities and Social Sciences. Annotated Bibliography 1997.

Format 143 x 205, 126 pp., paperback.

ISSN 1406-3565
ISBN 9985-50-213-2

Tallinn, 1998.


H. Kink (Compiler)

Tallinna loodusmälestised. III osa. Põhja-Tallinn. Haabersti. Natural Heritage of Tallinn. Part III. (Collected papers).

In Estonian. Summaries in English.

Format 145 x 200, ~pp. + coll. ill. pp., paperback.

ISSN 1406-3026
ISBN 9985-50-221-3

Tallinn, 1998.


E. Põllupüü (Compiler)

Soome-ugri etnograafia ja folkloor. Annoteeritud bibliograafia 1997. Finno-Ugric Ethnography and Folklore. Annotated Bibliography 1997.

Format 143 x 205, 120 pp., paperback.

ISSN 1406-3557
ISBN 9985-50-224-8

Tallinn, 1998.


H. Nestor (Compiler)

Dimitri Kaljo. Personaalnimestik. Personal Bibliography.

Format 143 x 205, 80 pp., paperback.

ISBN 9985-50-226-4

Tallinn, 1998.


L. Assmuth, A. Kelam (Editors)

Saarte elu murdlainetes. Saaremaa ja väikesaared üleminekuühiskonnas. Post-socialism and everyday life on the Estonian islands (Monograph).

In Estonian.

Format 143 x 215, 168 pp., paperback.

ISBN 9985-50-229-9

Tallinn, 1998.


A. Jürgenson, T. Anepaio (Compilers).

Kultuuri mõista püüdes. Trying to Understand Culture.

In Estonian, English, German.

Format 168 x 240, 320 pp., hardback.

ISBN 9985-50-237-X

Tallinn, 1998.


A. Kraut, A. Normak (Compilers).

Eesti Akadeemilise Raamatukogu aastaraamat 1997. Year-book of the Estonian Academic Library 1997.

In Estonian.

Format 143 x 205, 208 pp., paperback.

ISBN 9985-50-231-0

Tallinn, 1998.


The publications of 1997


L. Merikalju (Editor)

Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat, 30. köide. Year-book of the Estonian Geographical Society, vol. 30 (Collected papers).

In Estonian. Summaries in English and Russian.

Format 146 x 220, 229 pp., hardback.

ISSN 0202-1811
ISBN 9985-50-150-0

Tallinn, 1997.


T. Teder, K. Kull, T. Möls, I. Puura, K. Piirimäe (Editorial board)

Metapopulatsioonide teooria . Theory of Metapopulations. Series Schola biotheoretica XXII (Collected papers).

In Estonian.

Format 145 x 213, 92 pp., paperback.

ISBN 9985-50-165-9

Tartu, 1997.


E. Ojaveer (Editor)

Proceedings of the 14th Baltic Marine Biologists Symposium (Collected papers).

In English.

Format 167 x 237, 302 pp., paperback.

ISBN 9985-50-157-8

Tallinn, 1997.


S.V. Joste, V. Kurnitski, T. Laats (Editors)

ESTO-96 TWIN SYMPOSIUM . The Baltic Sea and its Environment (Collected papers).

In English.

Format 145 x 215, 80 pp., paperback.

ISBN 9985-50-159-4

Tallinn, 1997.


E. Laul, A. Jõgi, R. Aro (Editors)

Torma Album II. Album of Torma, II.

In Estonian.

Format 180 x 256, 96 pp., paperback.

ISBN 9985-50-168-3

Tallinn, 1997.


S. Demjanov, J. Demjanova, T. Malõševa

Dvoinaja buhgalterija s kartinkami. Double-Entry Book-Keeping with Illustrations.

In Russian.

Format 170 x 240, 136 pp., paperback.

ISBN 9985-50-166-7

Tallinn, 1997.


A. Klaassen (Compiler)

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu aastaraamat 1996 . Year-book of the Estonian Association of Librarians (Collected papers).

In Estonian.

Format 175 x 260, 160 pp., paperback.

ISSN 1406-0876
ISBN 9985-9093-4-8

Tallinn, 1997.


Eesti Kunstiakadeemia õppekavade teatmik. Syllabi of the Estonian Art Academy (Collected papers).

In Estonian.

Format 203 x 290, 304 pp., paperback.

ISBN 9985-50-176-4

Tallinn, 1997.


A. Kraut, A. Normak (Compilers)

Eesti Akadeemilise Raamatukogu aastaraamat 1996. Year-book of the Estonian Academic Library 1996 (Collected papers).

In Estonian.

Format 143 x 205, 102 pp., paperback.

ISBN 9985-50-179-9

Tallinn, 1997.


A. Talu (Compiler)

Estonica. Humanitaar- ja Sotsiaalteadused. Annoteeritud bibliograafia 1996. Estonica. Humanities and Social Sciences. Annotated Bibliography 1996.

Format 143 x 205, 102 pp., paperback.

ISBN 9985-50-179-9

Tallinn, 1997.


E. Põllupüü (Compiler)

Soome-ugri etnograafia ja folkloor. Annoteeritud bibliograafia 1996. Finno-Ugric Ethnography and Folklore. Annotated Bibliography 1996.

Format 143 x 205, 102 pp., paperback.

ISBN 9985-50-181-0

Tallinn, 1997.


A. Kirch (Compiler)

The Integration of the Non-Estonians into Estonian Society (Monograph).

In English.

Format 173 x 245, 159 pp., Hardback.

ISBN 9985-50-180-2

Tallinn, 1997.


Rukkilill, nr. 5. Eesti harrastusbotaanikute teataja. Cornflower, No. 5. Newsletter of Estonian Amateur Botanists (Collected papers).

In Estonian.

Format 143 x 200, 112 pp., paperback.

ISSN 1406-2437
ISBN 9985-50-173-X

Tallinn, 1997.


H. Palli

Eesti rahvastiku ajalugu 1712- 799. Series Academia, No. 7. Population History of Estonia 1712 - 1799 (Monograph).

In Estonian. Summary in English.

Format 168 x 260, 151 pp., paperback.

ISBN 9985-50-169-1

Tallinn, 1997.


A. Miljutin

Ecomorphology of the Baltic Rodents. Series Folia theriologica Estonica, No. 3 (Monograph).

In English.

Format 168 x 240, 112 pp., paperback.

ISSN 1406-2550
ISBN 9985-50-178-0

Tallinn, 1997.


A. Raukas, A. Teedumäe (Compilers)

Geology and Mineral Resources of Estonia (Monograph).

In English.

Format 210 x 297, 436 pp., hardback.

ISBN 9985-50-185-3

Tallinn, 1997.


S. Mäeväli (Compiler)

Tallinna Linnamuuseumi aastaraamat 1996/97. Year-book of Tallinn City Museum 1996/97 (Collected papers).

In Estonian. Summaries in English.

Format 145 x 200, 144 pp., paperback.

ISSN 1406-2887
ISBN 9985-50-196-9

Tallinn, 1997.


1996


Toimetajad L. Muiste ja P. Muiste. Mets ja inimene. (kogumik)

formaat 145 x 215, maht 135 lk. pehme köide

ISBN 9985-50-113-6

Tartu-Tallinn, 1996


Toimetaja A. Klaassen. Eesti Teaduste Akadeemia Raamatukogu 50. (kogumik)

formaat 150 x 220, maht 240 lk., kõva köide

ISBN 9985-50-114-4

Tallinn, 1996


Koostaja H. Kink. Eesti kaitsealad. Geoloogia ja vesi.

Formaat 205 x 285, maht 164 lk., pehme köide

ISBN 9985-50-093-8

Tallinn, 1996 H. Palli.

Eesti rahvastiku ajalugu aastani 1712. Sari Academia nr. 6 (monograafia).

Formaat 168 x 260, maht 104 lk., pehme köide.

ISBN 9985-50-149-7

Tallinn, 1996.


Koostaja H. Kink. Toimetaja A. Miidel.

Pakri poolsaar - loodus ja inimtegevus (kogumik).

Formaat 170 x 240, maht 94 lk., pehme köide.

ISBN 9985-50-128-4

Tallinn, 1996.


Toimetaja J.-M. Punning.

Estonia Geographical Studies (kogumik).

Formaat 145 x 215, maht 215 lk., pehme köide.

ISBN 9985-50-138-1

Tallinn, 1996.


Toimetajad Ü. Maiväli, K. Kull, T. Möls.

Elu keeled. Schola biotheoretica XXII (kogumik).

Formaat 145 x 210, maht 114 lk., pehme köide.

ISBN 9985-50-135-7

Tartu - Tallinn, 1996.


Toimetaja T. Kukk.

Kirde-Eesti loodus. XIX Eesti looduseuurijate päev (kogumik).

Formaat 140 x 197, maht 76 lk., pehme köide.

ISBN 9985-50-140-3

Tartu - Tallinn, 1996.


V. Praust.

Keerukuse teooria alused. Informaatika õpperaamat nr.1.

Formaat 165 x 240, maht 211 lk., pehme köide.

ISBN 9985-50-125-X

Tallinn, 1996.


T. Raitviir.

Eesti üleminekuperioodi valimiste (1989-1993)

võrdlev uurimine (monograafia).

Formaat 194 x 275, maht 454 lk., pehme köide.

ISBN 9985-50-097-8

Tallinn, 1996.


Tegevtoimetaja R. Pedmanson.

Lepidopteroloogiline informatsioon nr.10, mai 1996 (kogumik).

Formaat 145 x 20, maht 59 lk., pehme köide.

ISBN 9985-50-141-1

Tartu - Tallinn, 1996.


Koostaja K. Reiman. Toimetajad J. Kari ja A. Klaassen.

Kalju Paaver Personaalnimestik. Personal Bibliography.

Formaat 145 x 205, maht 52 lk., pehme köide.

ISBN 9985-50-134-9

Tallinn, 1996.


Koostaja A. Aaviksaar.

Eesti teadlaste kongress 1996. Ettekannete kokkuvõtted (kogumik).

Formaat 210 x 295, maht 399 lk., pehme köide.

ISBN 9985-50-140-3

Tallinn, 1996.


I. Tõnurist.

Pillid ja pillimäng eesti külaelus (monograafia).

Formaat 145 x 210, maht 139 lk., pehme köide.

ISBN 9985-50-112-8

Tallinn, 1996.


Koostaja K.Peterson.

Eesti kaitsealad. Geoloogia ja vesi.

Kogumik.

Formaat 201 x 287, maht 164 lk., pehme köide.

ISBN 9985-50-093-8

Tallinn, 1996.


Koostaja E.Põllupüü.

Soome-ugri etnograafia ja folkloor.

Annoteeritud bibliograafia 1995.

Formaat 145 x 205, maht 74 lk., pehme köide.

ISBN 9985-50-148-9

Tallinn, 1996.


Koostaja A.Talu.

Estonica humanitaar- ja sotsiaalteadused.

Annoteeritud bibliograafia 1995.

Formaat 145 x 205, maht 103 lk., pehme köide.

ISBN 9985-50-143-8

Tallinn, 1996.


A.Toomsoo.

Täisealiste ja alaealiste kuritegevus.

Crime of Adults and Juveniles.

Monograafia

Formaat 142 x 200, maht 199 lk., pehme köide. ISBN 9985-50-144-6

Tallinn, 1996.


Koostaja V.Kurnitski.

Constitution as a legal base for a system and functions of organs of the state.

Rahvusvahelise konverentsi materjalid.

Formaat 140 x 210, maht 152 lk., pehme köide.

ISBN 9985-50-126-8

Tallinn, 1996.


L.Rootsmäe, V.Lilleleht.

Eerik Kumari. Elu täis tööd ja rõõmu.

Elulugu.

Formaat 145 x 215, maht 135 lk., pehme köide.

ISBN 9985-50-136-5

Tallinn, 1996.


Toimetuskolleegium: T.Möls (esimees), A.Kalda, L.Kongo, A.Miilus.

Eesti Looduseuurijate Seltsi aastaraamat 77. köide.

Segakogumik.

Formaat 146 x 220, maht 271 lk., kõva köide.

ISBN 9985-50-130-6

Tallinn, 1996.


1995


Toimetaja V. Lang. Muinasaja teadus 3. Eesti arheoloogia historiograafilisi, teoreetilisi ja kultuuriajaloolisi aspekte (kogumik).

Formaat 170 x 245 maht 375 lk., pehme köide

ISBN 9985-50-066-0

Tallinn, 1995


Schola Biotheoretica XXI Äratundmise teooria (kogumik)

Formaat 140 x 210 maht 134 lk., pehme köide

ISBN 9985-50-084-9

Tartu-Tallinn, 1995


Toimetaja T. Kukk. XVIII Eesti Looduseuurijate Päev. Hiiumaa loodus (ettekanded).

Formaat 140x200 maht 63 lk., pehme köide

ISBN 9985-50-080-6

Tartu-Tallinn, 1995


Toimetaja M. Martin. Eesti suurliblikate nimestik. Abiks loodusevaatlejale nr.95. Nimestik levikutabelina.

Formaat 140 x 200 maht 64 lk., pehme k”ide

ISBN 9985-50-079-2

Tallinn-Tartu, 1995


Toimetaja A. Klaassen. Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu aastaraamat 6, 1994

Formaat 145 x 200 maht 166 lk., pehme köide

ISBN 9985-50-085-7

Tallinn, 1995


Toimetaja S. Mäeväli. Tallinna Linnamuuseumi aastaraamat 1994/95.

Formaat 145 x 205 maht 107 lk., pehme köide

ISBN 9985-50-072-5

Tallinn, 1995


L. Auväärt. Psühholoogia õigusmenetluses II. Psühholoogiaekspertiis

Formaat 145 x 200 maht 122 lk., pehme köide

ISBN 9985-50-077-6

Tallinn, 1995


Toimetaja A. Klaassen. Soome- Ugri etnograafia ja folkloor. Annoteeritud bibliograafia 1994.

Formaat 145 x 200 maht 69 lk., pehme köide

ISBN 9985-50-106-3

Tallinn, 1995


Toimetaja A. Klaassen. Estonica Humanitaar- ja sotsiaalteadused. Annoteeritud bibliograafia 1994.

Formaat 145 x 200 maht 110 lk., pehme köide

ISBN 9985-50-105-5

Tallinn, 1995


Toimetaja E. Laul. Kes on kelleks saanud. Gustav Adolfi Gümnaasiumi (Tallinna 1. Keskkool) 1947. aastal lõpetanute kooli- ja eluteest

Formaat 140 x 205 maht 81 lk., pehme köide

ISBN 9985-50-090-3

Tallinn, 1995


Matemaatika teoreetilisi ja rakenduslikke küsimusi. Teesid 13.-14. oktoober 1995

Formaat 145 x 200 maht 36 lk., pehme köide

Tallinn, 1995


Toimetajad H.Eelsalu ja H.Tooming. Johannes Letzmanni tööle ja 110. sünniaastapäevale pühendatud Meteoroloogia konverents. Ettekannete kokkuvõtted.

Formaat 140 x 200 maht 49 lk., pehme köide

ISBN 9985-50-087-3

Tallinn, 1995


Some Facts about Tallinn Art University

Formaat 145 x 200 maht 20 lk., pehme köide

ISBN 9985-50-110-1

Tallinn, 1995


Tallinna Kunstiülikool

Formaat 145 x 200 maht 20 lk., pehme köide

ISBN 9985-50-109-8

Tallinn, 1995


Toimetaja E. Annus. Eestikeelne raamat 1851-1900 I A-Q Eesti retrospektiivne rahvusbibliograafia 1 osa.

Formaat 150 x 220 maht 558 lk., kõva köide

ISBN 9985-50-069-5

Tallinn, 1995


Toimetaja E. Annus. Eestikeelne raamat 1851-1900 II R-Y Eesti retrospektiivne rahvusbibliograafia. 1 osa.

Formaat 150 x 220 maht 538 lk., kõva köide

ISBN 9985-50-116-0

Tallinn, 1995


Kunstiteaduslikke uurimusi 8. (kogumik)

Formaat 135 x 210 maht 313 lk., pehme köide.

ISBN 9985-50-075-X

Tallinn, 1995


Toimetaja E. Ojaveer. Ecosystem of the Gulf of Riga between 1920 and 1990. Sari Academia nr. 5 (kogumik)

Formaat 168 ×260, maht 277 lk., pehme köide.

ISBN 9985-50-065-2

Tallinn, 1995.


Soome lahe saarte loodus. Eesti Looduseuurijate Seltsi aastaraamatu 76. köide.

Formaat 143 x 215, maht 223 lk., kõva köide.

ISBN 9985-50-061-X

Tallinn, 1995.


Eesti Geograafia Seltsi aastaraamatu 29. köide.

Formaat 143 x 215, maht 260 lk., kõva köide.

ISBN 9985-50-062-8

Tallinn, 1995.


Geograafia ajaloost Eestis. Sari Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist XI.

Formaat 143 x 200, maht 240 lk., pehme köide.

ISBN 9985-50-103-9

Tallinn, 1995.


G. Troska. Talunimed läbi aegade.

Formaat 143 x 200, maht 54 lk., pehme köide.

ISBN 9985-50-098-8

Tallinn, 1995.


Krahv Friedrich Berg ja mets.

Formaat 143 x 200, maht 112 lk., värvikleebised, pehme köide.

ISBN 9985-50-078-9

Tallinn, 1995.


Kunda piirkonna tööstusmaastik.

Formaat 143 x 200, maht 108 lk., pehme köide.

ISBN 9985-50-101-2

Tallinn, 1995.


Meteorology in Estonia in Johannes Letzmann's Times and Today.

Formaat 143 x 200, maht 192 lk., pehme köide.

ISBN 9985-50-111-X

Tallinn, 1995.


E. Schmidt. Optical Illusions. The Life Story of Bernhard Schmidt the Great Stellar Optician of the Twentieth Century.

Formaat 143 x 215, maht 260 lk. teksti + 48 lk. illustratsioone, kõva köide.

ISBN 9985-50-102-0

Tallinn, 1995.


E. Schmidt. Naissaare põlised perekonnad.

Formaat 205 x 285, maht 64 lk., pehme köide.

ISBN 9985-50-104-7

Tallinn, 1995.


1994


Lepidopteroloogiline informatsioon nr. 9 (kogumik).

Formaat 140 x 195, maht 66 lk., pehme köide.

ISBN 9985-50-070-9

Tallinn, 1994.


Toimetajad K. Mark jt. Eestlaste antropoloogia seoses etnogeneesi küsimustega (kogumik).

Formaat 175x255 maht 297 lk., pehme köide.

ISBN 9985-50-032-6

Tallinn, 1994.


L. Viiroja. Kristjan Raua kirjad Paul Rauale ja Karl Eduard Söödile.

Formaat 145x200 maht 164 lk., pehme köide

ISBN 9985-50-048-2

Tallinn, 1994


R. Loodus. Kunstielu Eesti linnades 1900-1918.

Formaat 145 x 200 maht 125 lk. pehme köide

ISBN 9985-50-023-7

Tallinn, 1994


R. Tiirmaa. Kaali meteoriit

Formaat 145 x 200 maht 124 lk., pehme köide

ISBN 9985-50-022-9

Tallinn, 1994


Toimetaja E. Leibak jt. Birds of Estonia. Status, Distribution and Numbers

Formaat 150 x 220 maht 287 lk., kõva köide

ISBN 9985-50-031-8

Tallinn, 1994


Toimetaja M. Martin. Estonian Naturalists' Society Founded in 1853

Formaat 140 x 200 maht 20 lk., pehme köide

ISBN 9985-50-042-3

Tartu, 1994


Toimetaja J. Kask jt. Ruhnu saare geoloogiline minevik ja tänapäev. (kogumik)

Formaat 180x265 maht 48 lk., pehme köide

ISBN 9985-50-036-9

Tallinn-Kuressaare, 1994


Toimetaja A. Järvekülg. Eesti jõgede ja järvede seisund ning kaitse (kogumik)

Formaat 145x215 maht 242 lk., pehme köide

ISBN 9985-50-039-3

Tallinn, 1994


Toimetaja S. Jakobson. Ilmar Öpik. Personaalnimestik

Formaat 145x200 maht 84 lk., pehme köide

ISBN 9985-50-040-7

Tallinn, 1994


Toimetaja B. Mayoh jt. NATO Advenced Study Institute Constraint Programming Technical Report CS 57/93

Formaat 150x235 maht 207 lk., pehme köide

ISBN 9985-50-046-6

Tallinn, 1994


Toimetaja N. Ingerpuu jt. Eesti sammalde nimestik. Abiks loodusevaatlejale nr.94

Formaat 140 x 195 maht 175 lk., pehme köide

ISBN 9985-50-055-5

Tartu, 1994


Koostaja A. Valmas jt. Marie Under. Personaalnimestik

Formaat 140 x 200 maht 240 lk., pehme köide

ISBN 9985-50-057-1

Tallinn, 1994


Koostaja K. Martinson. Teaduslugu ja nüüdisaeg IX (kogumik)

Formaat 140x200 maht 314 lk., pehme köide

ISBN 9985-50-058-X

Tallinn, 1994


Schola Biotheoretica XX Eluteaduse metodoloogia (kogumik)

Formaat 140x200 maht 79 lk., pehme köide

ISBN 9985-50-059-8

Tartu, 1994


Toimetaja T. Kukk. XVII Eesti Looduseuurijate Päev. Soomaa rahvuspargi loodus. (ettekanded)

Formaat 140 x 200 maht 99 lk., pehme köide

ISBN 9985-50-060-1

Tartu, 1994


Toimetaja A. Klaassen. Soome-Ugri etnograafia ja folkloor. Annoteeritud bibliograafia 1993.

Formaat 145 x 200 maht 85 lk., pehme köide

ISBN 9985-50-068-7

Tallinn, 1994


Toimetaja A. Klaassen. Estonica. Humanitaar- ja sotsiaalteadused. Annoteeritud bibliograafia 1993.

formaat 145 x 200 maht 126 lk., pehme köide

ISBN 9985-50-067-9

Tallinn, 1994


V. Nestor Early Silurian Chitinozoans of Estonia and North Latvia. Sari Academia nr. 4 (monograafia)

Formaat 168 x 260, maht 195 lk., pehme köide.

ISBN 9985-50-064-4

Tallinn, 1994.


Eesti sisevete elustikust. Eesti Looduseuurijate Seltsi aastaraamatu 75. köide

Formaat 143 x 215, maht 216 lk., kõva köide.

ISBN 9985-50-025-3

Tallinn, 1994.


Eesti Geograafia Seltsi aastaraamatu 26. köide.

Formaat 143 x 215, maht 193 lk., kõva köide.

ISBN 9985-50-027-X

Tallinn, 1994.


Eesti Geograafia Seltsi aastaraamatu 28. köide.

Formaat 143 x 215, maht 252 lk., kõva köide.

ISBN 9985-50-024-5

Tallinn, 1994.


Botaanika ajaloost Eestis. Sari Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist X.

Formaat 143 x 200, maht 108 lk., pehme köide.

ISBN 9985-50-050-4

Tallinn, 1994.


K. Hallas. Aadlipalee Toompeal.

Formaat 200 x 280, maht 32 lk., pehme köide.

ISBN 9985-50-043-1

Tallinn, 1994.


1993


Lepidopteroloogiline informatsioon nr. 8 (kogumik).

Formaat 140 x 195, maht 59 lk., pehme köide.

ISBN 9985-50-041-5

Tallinn, 1993.


Toimetaja A. Viires. Muunduv rahvakultuur (kogumik).

Formaat 145x195 maht 188 lk., pehme köide.

ISBN 9985-50-002-4

Tallinn, 1993.


Toimetaja V. Lang. Muinasajateadus 2. Vadjapärased kalmed Eestis 9.-16. sajandil (kogumik).

Formaat 170x245 maht 350 lk., pehme köide

ISBN 9985-50-013-X

Tallinn, 1993.


J. Keevallik. Kunstikogumine Eestis 19. sajandil Kunstiteadus Eestis 19. sajandil.

Formaat 145x200 maht 231 lk., pehme köide

ISBN 9985-50-016-4

Tallinn, 1993


L. Viiroja. Eesti kunstist ja kunstikäsitusest 19. sajandi lõpust kuni aastani 1916.

Formaat 145x200 maht 136 lk., pehme köide

ISBN 9985-50-018-0

Tallinn, 1993


R. Loodus. Kunstielu Eesti linnades 19. sajandil.

Formaat 145x200 maht 200 lk., pehme köide

ISBN 5-7926-0410-8

Tallinn, 1993


Toimetaja E. Annus. Eestis ilmunud saksa-, vene- ja muukeelne perioodika 1675-1940. Eesti retrospektiivne rahvusbibliograafia. V osa.

Formaat 150x220 maht 477 lk., kõva köide

ISBN 9985-50-028-8

Tallinn, 1993


M. Ilmjärv. President ja sõjavägede ülemjuhataja NKVD ees

Formaat 155x220 maht 158 lk., pehme köide

ISBN 9985-50-030-X

Tallinn, 1993


J. Ristkok. Ihtüofenoloogilised vaatlused Eestis 1986-1990. Abiks loodusevaatlejale nr.93.

Formaat 140x195 maht 109 lk., pehme köide

ISBN 9985-50-038-5

Tartu, 1993


Somatotipes of Children. International Conference. Tartu, Estonia. June, 7-11, 1993

Formaat 140x197 maht 50 lk., pehme köide

ISBN 9985-50-021-0

Tartu, 1993


Schola Biotheoretica XIX Mitmekesisuse teooria (kogumik)

Formaat 140x200 maht 71 lk., pehme köide

ISBN 9985-50-020-2

Tartu, 1993


Toimetaja E. Annus. Eestikeelne raamat 1901-1917 Eesti retrospektiivne rahvusbibliograafia 1 osa A-P

Formaat 150x220 maht 655 lk., kõva köide

ISBN 9985-50-010-5

Tallinn, 1993


Toimetaja E. Annus. Eestikeelne raamat 1901-1917 Eesti retrospektiivne rahvusbibliograafia 1 osa R-Y

Formaat 150x220 maht 632 lk., kõva köide

ISBN 9985-50-010-5

Tallinn, 1993


M. Ilmjärv Nõukogude Liidu ja Saksamaa vahel. Balti riigid ja Soome 1934-1940. Sari Academia nr. 3

Formaat 168 x 260, maht 173 lk., pehme köide.

ISBN 9985-50-015-6

Tallinn, 1993.


Toimetajad K. Kull, T. Tiivel. Lectures in Theoretical Biology. Sari Academia nr. 2 (kogumik)

Formaat 168 x 260, maht 258 lk., pehme köide.

ISBN 9985-50-000-8

Tallinn, 1993.


J. Engelbrecht, A. Uus Mittelineaarne dünaamika ja kaos.

Formaat 143 x 200, maht 184 lk., pehme köide.

Tallinn. 1993.


Teaduslugu ja nüüdisaeg VIII. (kogumik)

Formaat 143 x 200, maht 280 lk., pehme köide.

Tallinn, 1993.


Ruhnu saare loodus. Eesti Looduseuurijate Seltsi aastaraamatu 73. köide

Formaat 143 x 215, maht 268 lk., kõva köide.

ISBN 5-440-00851-9 (koostöös kirjastusega "Valgus"

Tallinn, 1993.


Geoloogia rajajooni Eestis. Sari Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist IX.

Formaat 143 x 200, maht 340 lk., pehme köide.

ISBN 9985-50-012-1

Tallinn, 1993.


J. Kahk. Talude päriseksostmise aegu.

Formaat 197 x 295, maht 150 lk., pehme köide.

ISBN 9985-50-026-1

Tallinn, 1993.


Rukkilill nr. 4. Eesti harrastusbotaanikute teataja.

Formaat 143 x 200, maht 54 lk., pehme köide.

ISBN 9985-50-045-8

Tallinn, 1993.


1992


Toimetaja A. Örd. Eesti metsade kaitse ja kasutamine (kogumik).

Formaat 140 x 195, maht 123 lk., pehme köide.

Tallinn, 1992.


Toimetaja V. Lilleleht. Eesti loomariigi kaitsest (kogumik).

Formaat 143 x 195, maht 232 lk., pehme köide.

ISBN 5-440-00297-9. Koostöö kirjastusega Valgus.

Tallinn, 1992.


Rukkilill nr. 3 (kogumik).

Formaat 140x195, maht 42 lk.,pehme köide.

Tallinn, 1992.


J. Engelbrecht. Mehaanika meil ja mujal

Formaat 140 x 195, maht 147 lk., pehme köide.

ISBN 5-440-01309-1

Tallinn, 1992.


Toimetaja E. Mark-Kurik. Fossil Fishes as Living Animals. Sari Academia nr. 1 (kogumik)

Formaat 168 x 260, maht 299 lk., pehme köide.

ISBN 5-7976-0409-4

Tallinn, 1992.


Eesti Geograafia Seltsi aastaraamatu 27. köide.

Formaat 143 x 215, maht 206 lk., kõva köide.

ISSN 0202-1811 (koostöös kirjasusega Valgus)

Tallinn, 1992.


P. Karing. Õhutemperatuur Eestis.

Formaat 147 x 205, maht 78 lk., kõva köide.

ISBN 5-440-00853-5

Tallinn, 1992.


H. Jänes. Tööstustsivilisatsioon ja inimese tervis.

Formaat 130 x 205, maht 124 lk., pehme köide.

Tallinn, 1992.


I. Märtson. Standardimine ja sertifitseerimine.

Formaat 140 x 195, maht 60 lk., pehme köide.

Tallinn, 1992.


1991


Mullakaitse probleeme Eestis (kogumik).

Formaat 140 x 195, maht 176 lk., pehme köide

ISBN 5-440-00850-0. Kööstöö kirjastusega Valgus.

Tallinn, 1991.


Lahkme - Eesti looduskasutus ja -kaitse (kogumik)

Formaat 140 x 195, maht 147 lk., pehme köide.

Tallinn, 1991.