headerpos: 17406
 
 
 

Emakeele Seltsi aastaraamat
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society
ISSN 2228-1215 (electronic)   ISSN 0206-3735 (print)

Emakeele Seltsi aastaraamat
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society
ISSN 2228-1215 (electronic)   ISSN 0206-3735 (print)

Publisher
Journal Information
» History
» Editorial Policy
» Editorial Board
» Abstracting/Indexing
Guidelines for authors
» For Authors
» Instructions to authors
» For Review
List of Issues
» 2019
» 2018
» 2017
» 2016
» 2015
» 2014
» 2013
» 2012
Vol. 57, Issue 1
» 2011

Vol. 57, Issue 1

HAKKAMA-VERB LAPSEKEELES: KAS ASPEKTILISUSE VÕI TULEVIKU TÄHISTAJA?; pp. 9–24

    Reili Argus, Helen Kõrgesaar
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)

LISANDUSI TEGUMOE KÄSITLUSELE; pp. 25–34

    Mati Erelt
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)

MUUTUSED EESNIMEKASUTUSES XIX SAJANDIL MARTNA JA PALAMUSE NÄITEL; pp. 35–59

    Annika Hussar
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)

PROBLEEME SAMASTAMISEGA: SALTOVERE JA KOWREVERE; pp. 60–65

    Marja Kallasmaa
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)

ARVUTILINGVISTIKA JA KEELETEHNOLOOGIA TARTU ÜLIKOOLIS; pp. 66–102

    Kadri Muischnek, Mark Fišel, Heiki-Jaan Kaalep, Mare Koit, Kaili Müürisep, Heili Orav, Kadri Vare, Haldur Õim
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)

KEHAOSADE NIMETUSTEST LÄÄNEMERESOOME KEELEATLASES; pp. 103–116

    Helmi Neetar
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)

TAKUD JA PAKLAD; pp. 117–130

    Vilja Oja
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)

EESTI KEELE MÖÖNDLAUSE: MARKERID NING KOHT ALISTUSE JA RINNASTUSE TELJEL; pp. 131–161

    Helen Plado, Liina Lindström
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)

ÕPITEKSTI ANALÜÜS KIRJAOSKUSE OMANDAMISE KONTEKSTIS; pP. 162–217

    Helin Puksand, Krista Kerge
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)

LEPINGUTE LAUSESTRUKTUUR; pp. 218–234

    Riina Reinsalu
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)

EESTI DIFTONGID SPONTAANKÕNES; pp. 235–248

    Pire Teras
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)

SOOME-UGRI VAHETUSÜLIÕPILASED JA -ÕPPEJÕUD 1930. AASTATEL; pp. 251–270

    Enn Ernits
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)

SAJANDID KÄEULATUSES: VANAD GRAMMATIKAD EESTI KEELES; pp. 271–281

    Heli Laanekask
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)

WIEDEMANNIST WIEDEMANNINI; pp. 282–289

    Kristiina Ross
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)
Current Issue: Vol. 64, Issue 1, 2019


Publishing schedule:
               Next year June