headerpos: 17406
 
 
 

Emakeele Seltsi aastaraamat
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society
ISSN 2228-1215 (electronic)   ISSN 0206-3735 (print)

Emakeele Seltsi aastaraamat
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society
ISSN 2228-1215 (electronic)   ISSN 0206-3735 (print)

Publisher
Journal Information
» History
» Editorial Policy
» Editorial Board
» Abstracting/Indexing
Guidelines for authors
» For Authors
» Instructions to authors
» For Review
List of Issues
» 2019
» 2018
» 2017
» 2016
» 2015
» 2014
Vol. 59, Issue 1
» 2013
» 2012
» 2011

Vol. 59, Issue 1

MIHKEL VESKE PANUSEST VENE KEELDE LAENATUD SOOME-UGRI SÕNADE UURIMISSE; pp. 9–27

    Enn Ernits
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)

KAKS HARGLA KIHELKONNA VETENIME; pp. 28–45

    Mariko Faster
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)

LOOVKIRJUTISTE SÜNTAKSIMUUTUJATE ARENG TEISMEEAS; pp. 46–76

    Krista Kerge, Anne Uusen, Halliki Põlda, Helin Puksand
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)

EESTI KEELTEST RAHVALOENDUSTEL; pp. 77–102

    Kadri Koreinik, Tõnu Tender
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)

DIREKTIIVSED MIS- JA MIDA-KÜSILAUSED SUULISES SUHTLUSES; pp. 103–126

    Kirsi Laanesoo
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)

KOHANIMEDE ERIARENGUTEST KOSE KIHELKONNA ASUSTUSNIMEDE PÕHJAL; pp. 127–138

    Tiina Laansalu
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)

KOORDINATIIVSED PARTIKLID LAUSE PERIFEERIAS; pp. 139–161

    Helle Metslang, Karl Pajusalu, Külli Habicht
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)

EESTI NORG-TÜVE ETÜMOLOOGIAST, pp. 162–170

    Iris Metsmägi
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)

OBJEKTI KÄÄNE HINNANGUKONSTRUKTSIOONIS: KAS ON VÕIMALIK OSTA AUTO VÕI AUTOT?; pp. 171–192

    David Ogren
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)

MÕNEST NAHATÖÖTLUST MÄRKIVAST MURDESÕNAST; pp. 193–205

    Vilja Oja
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)

ARGITELEFONIVESTLUSE LÕPETAMISEL KASUTATAVAD KEELELISED VAHENDID; pp. 206–228

    Andriela Rääbis
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)

VEEL ÜHEST KANNIKESESINISEST; pp. 229–243

    Meeli Sedrik
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)

EVIDENTSIAALID: KAS USKUDA VÕI MITTE? TEABE VORMI MÕJU EESTI KOOLIEELIKUTE KÄITUMISELE; pp. 244–262

    Anne Tamm, Reili Argus, Kadri Suurmäe
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)
Current Issue: Vol. 64, Issue 1, 2019


Publishing schedule:
               Next year June