headerpos: 17406
 
 
 

Emakeele Seltsi aastaraamat
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society
ISSN 2228-1215 (electronic)   ISSN 0206-3735 (print)

Emakeele Seltsi aastaraamat
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society
ISSN 2228-1215 (electronic)   ISSN 0206-3735 (print)

Publisher
Journal Information
» History
» Editorial Policy
» Editorial Board
» Abstracting/Indexing
Guidelines for authors
» For Authors
» Instructions to authors
» For Review
List of Issues
» 2019
» 2018
» 2017
» 2016
» 2015
Vol. 60, Issue 1
» 2014
» 2013
» 2012
» 2011

Vol. 60, Issue 1

RINDTARINDIST NIMISÕNAFRAASI OSANA; pp. 7–18

    Mati Erelt
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)

EESTI VÕTMA-TULEVIKU LUGU; pp. 19–50

    Külli Habicht, Piret Piiroja, Ilona Tragel
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)

EESTLASTE EESNIMED 1900. AASTAL; pp. 51–73

    Annika Hussar
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)

KUIDAS MÕJUTAB EMAKEEL KEELTEVAHELISE SARNASUSE TUNNETAMIST; pp. 74–100

    Annekatrin Kaivapalu, Maisa Martin
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)

KOSE KIHELKONNA PÕLISTE ASUSTUSNIMEDE VANUS JA PÄRITOLU; pp. 101–126

    Tiina Laansalu
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)

AINSUSE PIKA JA LÜHIKESE SISSEÜTLEVA VALIKU OLENEMINE MORFOFONOLOOGILISTEST TUNNUSTEST – KORPUSANALÜÜS; pp. 127–147

    Ann Metslang
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)

SÕNA KORTS PÄRITOLUST; pp. 148–160

    Iris Metsmägi
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)

MAAGE JA SELLE PÄRITOLU; pp. 161–170

    Vilja Oja
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)

LEKSIKOSEMANTILISTE SUHETE HÄGUSUS EESTI WORDNETIS; pp. 171–194

    Heili Orav, Sirli Zupping, Kadri Vare
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)

DES- JA MATA-KONVERBI KASUTUSEST EESTI MURRETES; pp. 195–218

    Helen Plado
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)

ALTERNATIIVSEID ETÜMOLOOGIAID I; pp. 219–231

    Lembit Vaba
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)

EESTI FRASEOLOGISMIDE LEKSIKAALSEST VARIEERUMISEST; pp. 232–260

    Katre Õim, Asta Õim
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)

JUMALÕLUUK NÕSSI TAIVADÕ EHK KEELESAARED JÄLLE PILDIL; pp. 263–272

    Mariko Faster
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)
Current Issue: Vol. 64, Issue 1, 2019


Publishing schedule:
               Next year June