headerpos: 17406
 
 
 

Emakeele Seltsi aastaraamat
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society
ISSN 2228-1215 (electronic)   ISSN 0206-3735 (print)

Emakeele Seltsi aastaraamat
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society
ISSN 2228-1215 (electronic)   ISSN 0206-3735 (print)

Publisher
Journal Information
» History
» Editorial Policy
» Editorial Board
» Abstracting/Indexing
Guidelines for authors
» For Authors
» Instructions to authors
» For Review
List of Issues
» 2019
» 2018
» 2017
» 2016
Vol. 61, Issue 1
» 2015
» 2014
» 2013
» 2012
» 2011

Vol. 61, Issue 1

MAJANDUSE OSKUSSÕNU KAHE MAAILMASÕJA VAHELT; pp. 9–31

    Jaan Alver, Lehte Alver
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)

ETNODIALEKTOLOOGILINE UURIMUS VIIE PIIRKONNA ÕPILASTE MURDETUNDMISEST; pp. 32–59

    Siim Antso
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)

UUTEST PEREKONNANIMEDEST EESTI-INGERIS JA NENDE PANEKUST 1922. AASTAL; pp. 60–79

    Enn Ernits
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)

ÜLDKÜSIMUSE VORM JA FUNKTSIOONID LÄBI NELJA SAJANDI JA KUUE TEKSTILIIGI; pp. 80–109

    Tiit Hennoste, Helle Metslang, Külli Habicht, Anni Jürine, Kirsi Laanesoo, David Ogren
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)

EESTLASTE HÜÜDNIMEDEST; pp. 110–134

    Annika Hussar, Mariko Faster
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)

PROTOEUROOPLASTE KEELEPÄRANDIST; pp. 135–154

    Mari Kendla, Jüri Viikberg
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)

TÜVE ROOBAS ~ RÖÖBAS PÄRITOLUST; pp. 155–166

    Iris Metsmägi
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)

VENE ÕIGEUSU EESNIMED VADJA, ISURI JA SETO KEELES; pp. 167–186

    Eva Saar
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)

JUUKSED, NAISE UHKUSE KROON. KRUNN; PP. 187–206

    Meeli Sedrik
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)

AINSUSE SISSEÜTLEVA VORMI VALIKU SEOS MORFOSÜNTAKTILISTE JA SEMANTILISTE TUNNUSTEGA – MATERJALI NING MEETODI SOBIVUS KORPUSANALÜÜSIKS; pp. 207–232

    Ann Siiman
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)

AGAPE VASTETE KUJUNEMISEST EESTI PIIBLITÕLGETES; pp. 233–252

    Sven-Erik Soosaar
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)

ALTERNATIIVSEID ETÜMOLOOGIAID I; pp. 253–262

    Lembit Vaba
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)

GGG JA EESTI KEELE SÜNTAKSI UURIMINE; pp. 273–280

    Mati Erelt
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)

GGG, semantics and pragmatics of Estonian and theoretical linguistics; pp. 281–294

    Haldur Õim
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)
Current Issue: Vol. 64, Issue 1, 2019


Publishing schedule:
               Next year June