headerpos: 9515
 
 
 

Acta Historica Tallinnensia

ISSN 1736-7476 (electronic)  ISSN 1406-2925 (print) 

Published since 1997

Acta Historica Tallinnensia

ISSN 1736-7476 (electronic)  ISSN 1406-2925 (print) 

Published since 1997
Publisher
Journal Information
» Editorial Policy
» Abstractring/Indexing
» Editorial Board
For Authors
» Submission and review processes
» Autorijuhend
» Instructions to Authors
For Reviewers
» Retsenseerimise vorm
» Review Form
Subscription Information
Support & Contact
List of Issues
» 2019
» 2018
» 2017
» 2016
Vol. 22, Issue 1
» 2015
» 2014
» 2013
» 2012
» 2011
» 2010
» 2009
» 2008
» 2007
» Back Issues
» Back issues (full texts)
  in Google
Publisher
» Other Journals
» Staff

Vol. 22, Issue 1

HORSES, STAGS AND BEAVERS: ANIMALS AS PRESENTS IN LATE-MEDIEVAL LIVONIA; pp. 3–17

    Anu MÄND
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)

ILM TEEB AJALUGU. ASPEKTE TALURAHVA ÜHISKONDLIKUST HAAVATAVUSEST EESTI- JA LIIVIMAAL 19. SAJANDI ALGUL; pp. 18–40

    Priit RAUDKIVI
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)

SELTSI- JA RAHVAMAJAD – EESTI UUS RUUMILINE KULTUURIMUDEL LÄÄNELIKU MODERNISEERUMISE NING KUJUNEVA KULTUURIPOLIITIKA KONTEKSTIS; pp. 41–66

    Egge KULBOK-LATTIK
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)

RAHVUSVAHELISE TÖÖORGANISATSIOONI (ILO) MERETÖÖD REGULEERIVATE KONVENTSIOONIDE RATIFITSEERIMISEST EESTIS AASTAIL 1920–1940; pp. 67–88

    Maie PIHLAMÄGI
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)

EESTI NÕUKOGUDEAEGSE KULTUURI TÄHENDUSVÄLJADEST HILISSTALINISMIAEGSE DŽÄSSIAJALOO NÄITEL; pp. 89–111

    Heli REIMANN
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)

GRUUSIA-ABHAASIA SÕDA ABHAASIA EESTLASTE MÄLESTUSTES; pp. 112–141

    Aivar JÜRGENSON
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)
Current Issue: Vol. 25, Issue 1, 2019
Ilmumise aeg:
Nr. 1: 20. detsember