headerpos: 17406
 
 
 

Emakeele Seltsi aastaraamat
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society
ISSN 2228-1215 (electronic)   ISSN 0206-3735 (print)

Emakeele Seltsi aastaraamat
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society
ISSN 2228-1215 (electronic)   ISSN 0206-3735 (print)

Publisher
Journal Information
» History
» Editorial Policy
» Editorial Board
» Abstracting/Indexing
Guidelines for authors
» For Authors
» Instructions to authors
» For Review
List of Issues
» 2019
» 2018
Vol. 63, Issue 1
» 2017
» 2016
» 2015
» 2014
» 2013
» 2012
» 2011

Vol. 63, Issue 1

Murdeliigendused XVI–XVIII sajandi eesti kirjalikes allikates; pp. 9–30

    Siim Antso
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)

Etunimed ja teised Hargla hüdronüümid; pp. 31–76

    Mariko Faster
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)

Eesti keelt emakeelena omandavate kuueaastaste laste sõnavara seosed emade sõnavaraga; pp. 77–102

    Andra Kütt, Reili Argus
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)

Rahanimetus robi; pp. 103–115

    Iris Metsmägi
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)

Eesti murdesõna ving; pp. 116–126

    Vilja Oja
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)

Theodor Kaljo ja õ-hääliku piir Saaremaal; pp. 127–138

    Taavi Pae
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)

Võõrsõnade kuju fikseerumise põhijooni eesti keeles 1918─2018; pp. 139–165

    Tiina Paet
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)

Kirjaviisivahetus kirikuraamatutes; pp. 166–200

    Fred Puss
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)

Tule taevas appi, tulge ometi Raekoja platsist kaugemale ka: kodanike tekstistrateegilised valikud ametiasutuse poole pöördumisel; pp. 201–220

    RIINA REINSALU
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)

/õ/ häälduse varieerumine; pp. 221–239

    Pire Teras
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)

Alternatiivseid etümoloogiaid IV. Kori : korja, melek(as), rahe(-) ja rikkuma; pp. 240–259

    Lembit Vaba
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)

Ööpäev ja aastaaeg eesti murretes; pp. 260–291

    Eva Velsker
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)

Pool sajandit Johannes Voldemar Veski päevi; pp. 295–307

    Jüri Valge
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)
Current Issue: Vol. 64, Issue 1, 2019


Publishing schedule:
               Next year June