headerpos: 17406
 
 
 

Emakeele Seltsi aastaraamat
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society
ISSN 2228-1215 (electronic)   ISSN 0206-3735 (print)

Emakeele Seltsi aastaraamat
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society
ISSN 2228-1215 (electronic)   ISSN 0206-3735 (print)

Publisher
Journal Information
» History
» Editorial Policy
» Editorial Board
» Abstracting/Indexing
Guidelines for authors
» For Authors
» Instructions to authors
» For Review
List of Issues
» 2019
Vol. 64, Issue 1
» 2018
» 2017
» 2016
» 2015
» 2014
» 2013
» 2012
» 2011

Vol. 64, Issue 1

Pärisnimedest Friedrich Reinhold Kreutzwaldi kogumikus „Eesti rahva ennemuistsed jutud“; pp. 9–36

    Enn Ernits
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)

Direktiivsed kõneaktid eelkooliealistele lastele suunatud kõnes, nende seotus lapsevanema haridustasemega ja mõju lapse sõnavarale; pp. 37–64

    Andra Kütt
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)

Joachim Rossihniuse ja Heinrich Stahli perikoopide võrdlus; pp. 65–110

    Ahti Lohk, Kristiina Ross
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)

XIX sajandi eesti kirjakeel – vahekeelest sulandkeeleks; pp. 111–140

    Helle Metslang, Külli Habicht
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)

Analüütilised tulevikutarindid 17.–18. sajandi põhjaeesti kirjakeeles; pp. 141–167

    Liina Pärismaa
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)

Viron kielen opetuksen ja tutkimuksen ­alkuvaiheita Suomessa; pp. 168–191

    Hannu Remes
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)

Mis seos on Põlval linaga? Läänemeresoome *pellova(s) kui veel üks võimalus selgitada kohanime Põlva päritolu; pp. 192–204

    Eva Saar
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)

Räpina perekonnanimed ja lisanimed; pp. 205–231

    Evar Saar
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)

Lugemisülesanne eesti keele riigieksamil 2013–2018; pp. 232–258

    Kadri Sõrmus, Maigi Vija, Kersti Lepajõe
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)

Alternatiivseid etümoloogiaid V. peru, vaibuma, velbas, videvik, vistar ja vänge; pp. 259–276

    Lembit Vaba
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)

Akadeemiliste väljendite varamu – keeleressurss, mis on abiks kirjutama õppimisel ja õpetamisel; pp. 279–289

    Anni Jürine
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)

Mis keelt kõnelevad kohanimed? Läänemeresoome-balti kontaktid Ojārs Bušsi toponüümikatöödes; pp. 290–316

    Lembit Vaba
(Full article in PDF format)  (Abstract, References in HTM format)
Current Issue: Vol. 64, Issue 1, 2019


Publishing schedule:
               Next year June