Inglise keeles
Ajakirjad Kontakt Ettetellimine Ilmunud raamatute nimekiri Müügilolevate raamatute nimekiri
Ajakirjad
  Proceedings of the Estonian Academy of Sciences
  Acta Historica Tallinnensia
  Estonian Journal of Archaeology
  Estonian Journal of Earth Sciences
  Estonian Journal of Engineering
  Trames
  Oil Shale
  Linguistica Uralica
  Discontinued Titles
  Estonian Journal of Ecology
  Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Physics. Mathematics
  Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Chemistry

Ajakirjad

Teaduste Akadeemia Kirjastus annab välja teadusajakirju, monograafiaid ja kogumikke mitmes nüüdisaja teaduse olulises valdkonnas. Kõik väljaantavad ajakirjad on eelretsenseeritavad. Sihtasutus Eesti Teadusagentuur ja Eesti Teaduskompetentsi Nõukogu tunnustavad neid kui rahvusvahelisele tasemele vastavaid teadusväljaandeid.

Kirjastame 7 ajakirja:


..........................................................................................................................................................................................................................


Acta Historica Tallinnensia


Estonian Journal of Archaeology


Oil Shale


Linguistica Uralica


Trames


Estonian Journal of Earth Sciences
Proceedings of the Estonian Academy of Sciences.

Estonian Journal of Ecology

Estonian Journal of Engineering

Proceedings of the Estonian Academy of Sciences Geology

Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Chemistry

Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Physics. Mathematics
..........................................................................................................................................................................................................................

ning mitteperioodilist teaduskirjandust – monograafiad, artiklikogumikud, aastaraamatud jm. ISBN 9985-50-...

Kirjastusest on võimalik osta raamatuid ja nii käesoleva kui ka eelnevate aastate ajakirjade üksiknumbreid.


Kohtu 6, 10130 Tallinn
Tel. +372 64 54 504
Faks +372 64 66 026
Reg. nr: 74000352
TP kood 610202
Arveldusarve nr EE902200221063967312
Swedbank Ltd., Liivalaia 8, 15040 Tallinn